Tagged: bugün dost yaralanmış doremi notaları

Bugün Dost Yaralanmış do re mi bağlama notaları

Musa Eroğlu Bugün Dost Yaralanmış do re mi bağlama notaları mi-fa-fa-fa-mi-fa-mi-fa-sol-mi-re-mi-do-do-re-si-re-do-si/ mi-do-do-re-si -re-do-si/ mi-do-do-re-si-re-do-si-do-re-si-si-la-do si-la-fa-sol-la Musa Eroğlu Bugün Dost Yaralanmış...