Saz Nedir

Saz Notaları, Saz notaları ülkemizde en çok kullanılan müzik elemanlarında olan saz Türk halk çalgısı olarak bilinir. Ebatlara ve yöresine göre çeşitli sazlar bulunmaktadır. Saz çeşitlerinin en ince seslisi cura olarak bilinir en kalın sesli olarak bilineni ise divan sazı olarak bilinir. Saz göğüs, tekne, sap olarak üç bölümden oluşur. Sazın en güzeli tut ağacından yapılmaktadır. Bunun dışında kestane, ardıç, gürgen ve ceviz ağaçlarından da yapılmaktadır. Özellikle göğüs kısmı ladin ağacından sap kısmı gürgen den yapılan sazlar kaliteli olmaktadır. Sazda sap kısmı üzerine bağlanan tellerin bulunduğu yerlere burgu diye bilinen parçalar bulunur. Saz da akort bu burgular sayesinde yapılmaktadır. Saz üzerinde perdeler bulunmakta bu perdeler misine ile bağlanır. Saz şelpe adı verilen çalma tekniği ile çalınır. Saz üzerinde üç grup tel bulunmaktadır. Bu teller ikişerli ve üçerli gruplar da olmaktadır. Alt gruplardaki tellerLaüst grupta bulunan tellerMiorta grupta bulunan teller ise Reolarak bilinir.

Uzun Sap Sazlarda

Üst tellerdeSOL notası bulunmaktadır.

Orta tellerde RE notası bulunmaktadır.

Alt tellerde ise DO, Mİ, FA, LA, Sİnotaları bulunmaktadır.

Kısa Sap Sazlarda Notalar

Üst tellerde DO, LA, RE notaları bulunmaktadır.

Orta tellerde RE, DO, Sİ, LA, SOL notaları bulunmaktadır.

Alt tellerde ise DO, RE, LA, Sİ, SOL, FA, Mİ, notaları bulunmaktadır.