Nedir

Nota, müziğin kendine özgü dili olarak bilinir. Müzik ise duygu ve düşünceleri ifade etmesiyle oluşur. Müzik yüzyıllar öncesinde bir ilkel insanın, doğadaki sesleri taklit etmesiyle başlamış ve günümüzdeki modern haline gelene kadar birçok zorlu evreden geçmiştir. Müziği yazmaya, basmaya, okuyup çalmaya notalar eşlik eder.Notalar porte denilen çizgiler üzerinde yer almaktadır. Her notanın başında ayrı bir anahtar bulunur ve üç çeşidi vardır. Sol, do ve fa anahtarlarıdır. Duraklama işaretlerine es denilmektedir.


Nota, müzik üzerinde oluşan seslerin kağıt üzerinde yazılıp ve çizilmesiyle okuyucu tarafından anlaşılmasını sağlar. Bundan çok eski yıllar öncesinde de nota çok farklı şekillerde kullanılmıştır. Eskiden notalar genellikle harfler şeklinde ifade edilerek kullanılmıştır ve bazen de özel işaretlerle ifade edilmiştir. Nota, günümüzde günümüzde şekillerle ifade edilmektedir. Notalar beşli çizgi ve dört aralıktan oluşan uzun çizgiler üzerinde yer alırlar. Bu çizgilere porte adı verilir. Bu satır aralarında oluşan işaretler, do, re, mi, fa, sol, la, si olarak adlandırılmıştır. Bu isimlerin verilme nedeni, seslerin bir araya gelerek karışmasını engellemek içindir. Portede ki çizgi ve aralıklar belli sesleri gösterirler. Nota üzerinde oluşan her işaret, temsil ettiği sesin yüksekliğini ve uzunluğunu belirtir. Notalamada işaretin şekli, sesin uzunluğu ve değerini gösterirken, porte üzerindeki yeri ise yükseklik derecesini gösterir.


Seslerin değer ve uzunluğunu gösteren yedi farklı şekil vardır. Yuvarlak şekli olan birlik, içi beyaz olan ikilik, içi siyah olan dörtlük, sekizlik, on altılık, otuz ikilik, altmış dörtlük olarak adlandırılır. Notaların okumasına solfej, bir kişinin gufteyi notalara uygun okumasına da icra denir. Seslere ait olan bu nota değerleri asla değişmez. Nota da ses perdeleri anahtar şekliyle ayarlanır. Genellikle notalar portelerin içine düşürülmemeye çalışılır. Çok güç durumda dışarı yazılır. İşaretler için kısa ek çizgiler çizilmiş olur.


Nota işaretinin önüne katılan nokta varsa, bu nokta notanın değerinin en az yarım kadar artmasına etki eder. Notanın üzerinde vurgu işareti varsa, o notanın kuvvetli bir şekilde olmasını sağlar. Böylelikle notalar oluşarak müzik elde edilmiştir.